Afdeling Eibergen

wp7942fa77_0f.jpg
wp691c1037_0f.jpg

 

 

lijntje
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

leeg

leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

De chemicus die in staat is uit het element van zijn hart compassie, respect, verlangen, geduld, berouw, verrassing en vergeving te extraheren en hiervan een geheel te vormen kan het atoom creëren dat liefde heet.

 

 Kahlil Gibran

 

Lid of vriend worden

 

Landelijk bestaat de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB uit 47 autonome afdelingen. De afdeling Eibergen is een kleine geloofsgemeenschap (ongeveer 60 leden en vrienden). In juridische zin is de NPB een vereniging.

De NPB heeft dan ook een bestuur en in de ledenvergadering worden de belangrijkste besluiten genomen.

 

Een ieder die de vrijzinnige beginselen onderschrijft kan lid worden. Men

hoeft niet gedoopt te zijn of belijdenis te hebben afgelegd. Ook is het geen bezwaar wanneer men tegelijkertijd lid blijft van een ander  kerkgenootschap. Leden hebben stemrecht, komen in aanmerking voor pastorale ondersteuning van de voorganger, ontvangen het informatiebulletin Lichtvenster en krijgen korting bij activiteiten. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 15,- per persoon per maand. (Deze zijn overigens onder bepaalde voorwaarden aftrek-

baar van de belasting onder de noemer ‘giften’.)

 

Ook kunt u ons werk vanaf € 6,- per persoon per maand steunen als vriend. Vrienden hebben geen stemrecht, hebben in principe geen recht op  pastorale ondersteuning, maar ontvangen wel ons informatiebulletin Lichtvenster (minimaal 3 x per jaar). Ook hebben zij  recht op kortingen bij activiteiten.

 

Wilt u meer weten, neem dan even contact met ons op.

 

Bank: NL11ABAN0591014378 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Eibergen

 

Giften en donaties zijn van harte welkom op giro 831227 of bank 59.10.14.378 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Eibergen

NPB Actueel Lid of vriend? Pastoraat Lichtvenster Nieuwsbrief Contact Links