Afdeling Eibergen

wp7942fa77_0f.jpg
wp691c1037_0f.jpg

 

 

lijntje
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

leeg

leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

Over de NPB

 

 

Met een knapzak de wereld rond

 

Wat is nu de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB? Deze vraag is niet eenvoudig

te beantwoorden omdat Vrijzinnigen zelf willen bepalen wat zij geloven.

 

“De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB is een kerkelijke organisatie met een voor kerken bijzondere juridische vorm, n.l. de verenigingsvorm; het is een kerkgenootschap waarin de leden op vrijzinnige wijze het christelijke geloof beleven en belijden”.

 

Deze verenigingsvorm past bij de vrijzinnigheid en maakt het mogelijk om op vrijzinnige wijze binnen onze kerk het geloof te belijden en te beleven. Hadden we deze vorm niet, waren we gelijk aan de andere kerken, dan konden wij niet vrijzinnig zijn. Bij ons wordt het beleid vanaf het grondvlak gemaakt en bepaald. De leden bepalen het beleid. En dat is het aantrekkelijke van onze geloofsgemeenschap.

 

In de uitspraak van Paulus: ‘onderzoek alle dingen en behoud het goede’ kunnen veel vrijzinnigen zich goed vinden.

 

Het heeft iets van een vrijbuiter mentaliteit: een jonge knaap met een knapzak over z’n schouder trekt vrolijk fluitend de wijde wereld in. Hij staat open voor alles wat op z’n pad komt en is er van overtuigd dat alles wat er in zijn leven gebeurt hem iets te zeggen kan hebben. Een kerkdienst kan hem diep ráken, maar een gesprek met de herbergier is hem net zo heilig. Over God praat hij niet zo snel, want het G-woord is een mysterie, een geheim waar je niet zo veel over zeggen kunt. Maar iets van God kun je wel op je weg ervaren. ‘Onderzoekt alle dingen…’ is een blijmoedige gedachte, maar zeker geen oppervlakkige. Het veronderstelt dat…

 

• het leven waard is geleefd te worden. Dat het intrinsiek goed is.

• leven erváren is en dat alle facetten van het leven ervaren mógen worden.

• als ik vrij ben op onderzoek uit te gaan, is de ander dat ook. De vrijheid staat

 centraal.

• je in je zoektocht meer en meer op eigen benen wordt gezet.

• je alle voedsel dat dient voor je groei in je knapzak stopt. In alle culturen en

 godsdiensten is het te vinden en mag het gezocht worden. Toch is het vaak de

 Joods-christelijke traditie die de vrijzinnige vrijbuiter wortels en vleugels geeft.

• je ook je verstand gebruikt, kritisch bent en bereid diep te graven in jezelf.

 

Hoewel het onderzoeken zelfstandig gebeurt, heeft iedere eigenzinnige vrijbuiter op z’n tijd toch behoefte aan vrij – zinnige ontmoetingen: in kerkdiensten, lezingen, cursussen of andere ontmoetingen.

 

Over de NPB Onder dak Historie Samenwerking ANBI publicatie
Home NPB Actueel Lid of vriend? Pastoraat Lichtvenster Nieuwsbrief Contact Links