Afdeling Eibergen

wp7942fa77_0f.jpg
wp691c1037_0f.jpg

 

 

 

2017 Hemelvaart, Hagepreek Beltrum                

 

                Zeer geslaagd!

 

Ruim 200 mensen waren Hemelvaartsdag aanwezig in de schuur van loonbedrijf Scharenborg te Beltrum voor de viering van de Oecumenische Hemelvaartviering.

Daarmee was de schuur ook vol. De machines hadden plaats gemaakt voor de bezoekers. De bijzonder goede weersomstandigheden hadden de bezoekers niet weerhouden om thuis te blijven of iets anders te gaan doen. Velen waren op de fiets gekomen. De 4 voorgangers, Jet Lieftink, Annet Zoet, Jan Hazeleger en Jan Struik, hadden een mooie viering samengesteld en een ieder had zijn deel goed afgestemd op de inbreng van de anderen. De aanwezigen luisterden aandachtig en zongen uit volle borst de liederen.

Na afloop toonden zij zich zeer tevreden en genoten van de aangeboden koffie met een plak krentewegge. Er werd gezellig nagepraat. De Hagenpreek is zeker voor herhaling vatbaar.

 

Tijdens de dienst werd het volgende gedicht van Jan Coghe gelezen

 

Hemelvaart

 

En als we toch naar omhoog gaan staren

Naar waar Hij is,- of hoe het heet...

Wil Hij ons telkens weer bedaren

Omdat Hij van de mensen weet...

 

Hij zal ons naar beneden wijzen -

naar wat te doen valt onder mensen...

Hij zal ons om die inzet prijzen

en ons alleen het goede wensen.

 

Hij zal ons naar elkaar verwijzen:

jou nu naar mij en mij naar jou ...

opdat wij naar zijn onderwijzen

mekaar graag zien in dipe trouw.

 

Pas dan kan hier de hemel groeien -

slechts dan leeft Hij nog voelbaar voort ..

als liefde ondermaans kan bloeien

zijn leven voortgaat - ongestoord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diensten Lezingen Vrouwenclub Terugblikken
2009 - 120 Jaar NPB Eibergen 2010 - Intrede bij NPB 2010 - Brood voor onderweg 2010 - Johan Rhebergen 100 jaar 2011 Hemelvaart in de openlucht 2012-Hemelvaart; Hagepreek 2013-Hemelvaart; Hagepreek Graancirkels; een misterie of..?? 2014 Hemelvaart, Hagepreek Prof. Dr. Anne van der Meiden Feestelijke Algemene Ledenvergadering 2015 “Kuieren en facebook’n met God?”
Archief
         velen waren op de fiets gekomen


Wij moesten naar buiten