Afdeling Eibergen

wp7942fa77_0f.jpg
wp691c1037_0f.jpg

 

 

lijntje
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

leeg

leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

 

 

Na jaren van discussie heeft de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB in 2014 besloten haar logo en naam aan te passen aan de huidige ontwikkelingen binnen ons kerkgenootschap.  De naam waaronder de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB nu naar buiten treedt en handelt is Vrijzinnigen Nederland.

 

De afdeling Eibergen bestaat 130 jaar

1 november 1889 is de afdeling Eibergen opgericht door gedreven gelovigen, die zich in de toenmalige Nederlands Hervormde kerk te veel van bovenaf in een strak geloofspatroon gedrukt voelden. Voor hen was en voor ons is vrijzinnigheid nog steeds:

- geloven op grond van persoonlijke ervaring, vanuit het hart

- geloven op grond van vrijheid van denken en persoonlijke verantwoordelijkheid

- geloven met een kritisch oog naar traditie en kerk

- geloven met openheid naar andere godsdiensten en culturen

- geloven met openheid voor historisch-kritisch bijbelonderzoek

 

Centraal staat de persoonlijke (geloofs)ervaring van mensen, die in alle gelijkwaardigheid en openheid gedeeld mag worden en die wij als gemeenschap bij elkaar op verschillende manieren hopen te voeden.

Het met elkaar in openheid en gelijkwaardigheid delen van ervaringen gebeurt o.a. in de kerkdiensten waar verschillende voorgangers voorgaan in een overdenking. Zij geven daarin uitleg over bepaalde Bijbelteksten en geven daarmee de kerkgangers stof tot nadenken en zetten hen aan tot eigen verwerking van deze teksten.

 

Dat is de vrijzinnigheid.

 

Spreekt u dit ook aan, kom dan eens naar onze kerkdiensten, ontmoet ons na afloop van de dienst in de koffiekamer voor een kopje koffie en laat u informeren. Een ieder die zich door de vrijzinnige beginselen aangesproken voelt kan lid worden. Men hoeft niet gedoopt te zijn of belijdenis te hebben afgelegd.

Voor uw geloof in “iets” zouden wij best wel eens de juiste plek kunnen zijn.

 

Viering Jubileum en opheffing; een dubbel gevoel

 

In een speciale dienst op zondag 3 november 2019 zal dit jubileum worden gevierd. Aansluitend zal een receptie worden gehouden.

Helaas zal dit de laatste openbare dienst van de afdeling zijn, want de Algemene Vergadering heeft vanwege sterk afgenomen aantal leden, de vergrijzing en het ontbreken van bestuursleden, moeten besluiten de afdeling per 30 november op te heffen.

 

Over de NPB Onder dak Historie Samenwerking ANBI publicatie
Home NPB Actueel Lid of vriend? Pastoraat Lichtvenster Nieuwsbrief Contact Links