Afdeling Eibergen

wp7942fa77_0f.jpg
wp691c1037_0f.jpg

 

 

Feest !!!

 

Afgelopen zondag 1 november heeft de vrijzinnige NPB haar 120 jarige jubileum gevierd. Er werd tijdens een dienst stil gestaan bij deze mijlpaal.

Aan het begin van de dienst ontstak voorzitster Betsie Simmelink een extra kaars. “Een kaars die onze verbondenheid benadrukt met de mensen die het licht ontsteken, overal ter wereld”, licht Marjan Slaghuis, samen met ds. Jeanne Traas uit Enschede voorganger in de viering toe.

 

In deze dienst stond het thema: “inkeer en ruimte maken” centraal. Ruimte, een begrip wat bij de vrijzinnigen past. Al vanaf 1889, bij de oprichting is een eigen geloof, een zoektocht in een ondogmatische benadering belangrijk. Zo zijn nu vragen rondom zingeving en spiritualiteit actueel. Daar is ruimte voor nodig. Ontmoeting met verschillende mensen. Samen zoeken naar inspiratie om met de vragen van het dagelijkse leven om te kunnen gaan. Daarvoor worden op de zondagmorgen veel verschillende voorgangers uitgenodigd om hun verhaal te vertellen. Een vrije benadering, elkaar de ruimte geven om te zoeken en te vinden. Zo ook in deze dienst.

 

Na afloop van de feestelijke dienst heeft Arend Jan ten Bergen een fles ontkurkt. De kurk is tot hoog tegen het plafond van het kerkgebouw uit 1906 aangekomen. Het applaus gaf aan dat alle aanwezigen geraakt waren door deze afsluiting van de viering. Na de ontkurking is er een toast die uitgebracht op het jubileum.

De gemeente is in 1889 opgericht met 61 leden. In de tussenliggende 120 jaar is het ledental wisselend geweest. Het kleinschalige is de kracht van deze geloofsgemeenschap. Maar tegelijkertijd de zorg. Hoe gaat het verder? Met oog op de toekomst is het goed om je de vraag te stellen:

“Is het glas dat we heffen half vol of half leeg?”

Na afloop van de toast was er koffie met heerlijk

zelfgebakken taart. Veel mensen bleven

nog lang napraten in een ontspannen sfeer.

 

Marjan Slaghuis- van Zetten

Diensten Lezingen Vrouwenclub Terugblikken
Terugblikken 2009 - 120 Jaar NPB Eibergen 2010 - Intrede bij NPB 2010 - Brood voor onderweg 2010 - Johan Rhebergen 100 jaar 2011 Hemelvaart in de openlucht 2012-Hemelvaart; Hagepreek 2013-Hemelvaart; Hagepreek Graancirkels; een misterie of..?? 2014 Hemelvaart, Hagepreek Prof. Dr. Anne van der Meiden Feestelijke Algemene Ledenvergadering 2015 “Kuieren en facebook’n met God?” 2017 Hemelvaart, Hagepreek Diny Rietman onderscheiden
Archief