Afdeling Eibergen

wp7942fa77_0f.jpg
wp691c1037_0f.jpg

 

 

Graancirkels, een mysterie of ….??

Zondag 16 september hield Janet Ossebaard voor onze afdeling een lezing over Graancirkels. Zij deed dit op een leuke, zeer inspirerende wijze en liet ons daarbij vele mooie foto’s zien van allerlei graancirkels in Engeland en ook van enkele in Nederland.

In 1994 raakte zij - door een bezoek aan een graancirkel bij Assen - in de ban van de graancirkels. Vanaf 1995 brengt zij al de zomermaanden door in Zuid-Engeland, de 'bakermat' van het fenomeen, waar zij de daar gevormde formaties bezoekt en onderzoekt. Zij brengt dan veel formaties in kaart. Zij richt zich daarbij op het nemen van monsters t.b.v. biofysisch onderzoek, het nemen van overzicht- en detailfoto's, en het in kaart brengen van anomalieën: vreemde afwijkingen zoals de aanwezigheid van vreemde substanties, gebogen, verwrongen of afgerukte stengels en aren.

Wat is eigenlijk een graancirkel?

 

Een graancirkel is een platgelegd patroon in een veld. Het veld kan van alles bevatten: tarwe, gras, koolzaad, rijst, etc. Het patroon kan ook van alles zijn: een cirkel, een ring, een combinatie van vormen, een complexe mandala, maar soms ook slordige krabbels. Soms is de geometrie perfect en adembenemend, soms is het een rommeltje.

In een graancirkel ligt het gewas plat op de grond, het is alsof een stempel van bovenaf in het veld is gedrukt. De planten zijn niet dood, zij groeien gewoon door: eerst horizontaal over de grond en na enige uren buigen zij zich weer naar het licht en groeien ze omhoog.

 

Wie maakt graancirkel?

 

Het merendeel van de graancirkels ontstaan ’s nachts, maar ook overdag zijn graancirkels ontstaan. Janet heeft zelf een graancirkel overdag zien ontstaan. Een hele gewaarwording.

Op de vraag of graancirkels door mensen of andere krachten (energiebronnen) worden gemaakt wil zij vandaag niet ingaan. Zij doet onderzoek naar het ontstaan van de graancirkels.

Een gegeven is dat er mensen rondlopen die beweren graancirkels te maken. En ze claimen niet alleen de kleine, eenvoudige cirkels, maar ook de enorme, complexe formaties. Een wonderlijke situatie, want de wetenschap spreekt hen van alle kanten tegen. Janet heeft met meerdere van deze mensen gesproken. Een aantal dingen zijn haar op een gegeven moment opvallen.

Op vragen over wetenschappelijke bewijzen, moesten ze het antwoord schuldig blijven. In de loop der tijd gingen ze zichzelf en elkaar steeds vaker tegenspreken, en zagen ze zich genoodzaakt terug te komen op bepaalde claims.

Diverse graancirkels zijn wetenschappelijk onderzocht; afwijkingen zijn aangetroffen in de knopen van de graancirkelplanten. In het centrum van de cirkels bleken de knopen flink te zijn toegenomen in grootte. De knopen van de planten die aan de buitenkant van de cirkels hadden gegroeid waren weliswaar iets opgerekt, maar beduidend minder dan die uit het centrum. De conclusie van dit wetenschappelijk onderzoek was dat met een gerust hart gesteld kon worden: de onderzochte graancirkels waren gevormd door een elektromagnetische puntbron, een lichtbol, die 4,1 meter boven de grond had gehangen op het moment dat het graan plat ging.

Het door Dr. Eltjo Haselhoff verrichtte  onderzoek is correct bevonden en gepubliceerd in oktober 2000. Met deze publicatie (en dus acceptatie door de wetenschap) is de huidige stand van zaken als volgt:

Graancirkels worden niet door mensen gemaakt maar door elektromagnetische puntbronnen van onbekende herkomst.

 

Dit feit staat totdat het tegendeel wetenschappelijk is aangetoond”, aldus Janet Ossebaard.

 

In de discussie met de 30 aanwezige personen werden vele vragen beantwoord, maar of  “de vraag” over het ontstaan van de graancirkels is beantwoord, blijft een vraag.

   

 

 

 

 

2009 - 120 Jaar NPB Eibergen 2010 - Intrede bij NPB 2010 - Brood voor onderweg 2010 - Johan Rhebergen 100 jaar 2011 Hemelvaart in de openlucht 2012-Hemelvaart; Hagepreek 2013-Hemelvaart; Hagepreek Graancirkels; een misterie of..?? 2014 Hemelvaart, Hagepreek Prof. Dr. Anne van der Meiden Feestelijke Algemene Ledenvergadering 2015 “Kuieren en facebook’n met God?” 2017 Hemelvaart, Hagepreek Diny Rietman onderscheiden
Archief
Home NPB Actueel Lid of vriend? Pastoraat Lichtvenster Nieuwsbrief Contact Links