Afdeling Eibergen

wp7942fa77_0f.jpg
wp691c1037_0f.jpg

 

 

lijntje
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

leeg

leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

Historie

 

De NPB als landelijke organisatie werd opgericht in 1870, de tijd van het 'modernisme'. De uitkomsten van de moderne wetenschappen brachten vele gelovige mensen in de problemen. Waren de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek niet strijdig met wat de bijbel vertelde? De ‘modernen’ benaderden de bijbel op een historisch-kritische manier. Zij werden later ook wel 'vrijzinnigen' genoemd. De NPB is ontstaan vanuit de spanning tussen orthodoxen en modernen in de Nederlands Hervormde Kerk. Zij bood aan die 'modernen' onderdak en bevorderde de oprichting van de V.P.R.O., de vrijzinnig-protestantse radio omroep. Ook nam de NPB het initiatief tot de Leidse vertaling van de bijbel en een gezamenlijke liedbundel voor de verschillende vrijzinnige kerken.

 

Op 1 november 1889 werd de afdeling NPB in Eibergen opgericht. Het eerste bestuur bestond uit de heren: Prakke, Ter Braak (notaris), Lenderink, Koeslag en Huender. De contributie bedraagt in die tijd 50 cent. Vrijzinnige gastpredikanten moesten in die tijd van ver komen, en omdat het openbaar vervoer op zondag slecht was werd besloten om één keer per maand diensten op een doordeweekse avond te houden. De predikanten overnachtten dan bij één van de bestuursleden. Deze eerste diensten werden gehouden in de Bewaarschool aan de Grotestraat, later (sinds 1903) in Hotel de Kroon. In 1905 kwam er een eigen gebouw (kosten f 3970,-), dat werd op geopend op 17 december. De kosters van die tijd (Nijland en Ter Beek) moesten de leden persoonlijk gaan aanzeggen wie er kwam preken en hoe laat.

 

Er kwam op initiatief van Mw. Ter Braak-Huizinga in 1907 een zondagsschool in ‘vrijzinnige geest’. Er werd een vrijzinnig predikant ingehuurd voor catechisatielessen (1908). Dit werd Ds. van Krieken uit Haaksbergen. Op 3 februari 1924 werd in Eibergen een afdeling van de VCJB (jongerenvereniging binnen de NPB) opgericht.  In dat zelfde jaar worden er aan het gebouw een keukentje en een toilet aangebouwd. In 1927 wordt besloten het kerkgebouw te vergroten. Op 1 januari 1934 werd voor het eerst een eigen voorganger aangesteld: Dhr. H. Mengerink uit Haaksbergen. Hij werd in het ambt bevestigd door Ds. ter Braak uit Lobith. Mw. Mengerink neemt het initiatief tot het oprichten van een vrouwenvereniging: ODITH: ons doel is te helpen. In 1937 beleeft het ledental van de NPB Eibergen een hoogtepunt: 270 leden.

 

Over de NPB Onder dak Historie Samenwerking ANBI publicatie
Home NPB Actueel Lid of vriend? Pastoraat Lichtvenster Nieuwsbrief Contact Links