Afdeling Eibergen

wp7942fa77_0f.jpg
wp691c1037_0f.jpg

 

 

lijntje
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

leeg

leeg
leeg
leeg
leeg
leeg

Werken met gedetineerden en ex-gedetineerden

 

Zondagmiddag 23 oktober was Ruud Wolters uit Rijssen in ons midden om te vertellen over zijn ervaringen met dit werk.

 

“Als ik met mensen praat over mijn werk in de gevangenis, is een vraag die me regelmatig gesteld wordt:

‘Ik snap niet dat jij je altijd maar bezig houdt met die criminelen, maar nooit omkijkt naar de slachtoffers!’

De vraagsteller laat duidelijk zien dat zijn sympathie meer ligt bij het slachtoffer dan bij de dader – en dat is een voor de hand liggende keuze.

Toch geeft de Bijbel ons de opdracht om gevangenen te bezoeken en zelfs hun vrijlating aan te kondigen. Ik heb incidenteel wel contact met slachtoffers, bv. bij dader – slachtoffer confrontaties, maar mijn idee is dat als je een dader zó kunt begeleiden dat hij/zij niet meer hoeft terug te vallen in criminaliteit, dan voorkom je dat deze weer nieuwe slachtoffers maakt – en dat is de beste vorm van slacht-offerhulp: zorgen dat er geen nieuwe bijkomen – preventief werken.

Als ik in de gevangenis in gesprek kom met een gedetineerde die ik nog niet ken, weet ik één ding al bij voorbaat: hij/zij is al veroordeeld, want anders zat hij/zij niet in de gevangenis. Ik hoef hem/haar dus niet meer te veroordelen!

Mijn taak is het dan om op zoek te gaan naar het goede dat in iedere mens aanwezig is, en dàt naar boven te halen, en het vonkje van het oorspronkelijk geloof, dat ieder mens van zijn geboorte meekrijgt weer aanwakkeren tot het weer een laaiend vuur wordt: en dan kan God wonderen doen in mensen.

Het werken met gedetineerden en ex-gedetineerden is naar mijn ervaring het mooiste werk dat de kerk geven kan.

Over dit werk van Gods Geest mag ik u  iets komen vertellen in de kerk van de N.P.B. te Eibergen.”

Ruud Wolters

 

Het Stoelenproject

 

Zondagmiddag 20 november was Marian van Zetten uit Arnhem in ons midden om te vertellen over haar ervaringen met haar werk in de dak- en thuislozen in Arnhem.

 

Als om een uur of 10 in de avond de rest van Arnhem tot rust komt, verzamelen zich rond "het Stoelenproject” al ver-schillende mensen. Dit is de nachtopvang voor de daklozen van de stad. Vanaf half 11 kunnen de bezoekers binnen-komen. Na een kop zelfgemaakte soep, koffie of thee met brood en een laatste sigaretje, is het tijd om te gaan slapen. Dan is er een eind gekomen aan een vaak volle dag met veel belevenissen.

 

Kunt u zich voorstellen hoe het is om geen dak boven je hoofd te hebben? Nergens een huis of kamer voor jezelf? Voor een slaapplek moet je hopen dat je in de nachtopvang terecht kunt, anders moet je op straat of in het park verblijven.
Sinds 3 jaar ben ik werkzaam in zowel de dag- als de nacht-opvang van dak- en thuislozen in Arnhem. Tijdens mijn opleiding tot pastoraal werker ontstond het verlangen om met mensen aan de rand van de samenleving te gaan werken.

Hier heb ik nu mijn draai gevonden.  
 

Het lijkt van de buitenkant vaak een harde en onbegrijpelijke wereld, maar in de afgelopen jaren heb ik er veel bijzondere mensen mogen leren kennen en zijn we elkaars reisgenoot geworden.   

Bent u nieuwsgierig naar de verhalen achter de "dakloze"?  Hoe wij in Arnhem vorm geven aan het omzien naar elkaar in de opvang van dak- en thuislozen?

 

Met behulp van film, foto's en ervaringen vertelde zij over haar werk.

Zeker in de winter is er veel behoefte aan sokken en (gebruikt maar niet versleten) herenschoenen. Deze krijgen wij meestal van particulieren. Het zou mooi zijn als ik met een gevulde doos naar Arnhem terug zou kunnen gaan!

 

Helpt u mee?
 

 

 

Voor info: Mevrouw Betsie Simmelink, Het Meuke 88, 7481 EX Haaksbergen tel.:06-33334875

 

De lezingen en bijeenkomsten worden gehouden in de koffieruimte van onze kerk (Kerkstraat 45 Eibergen), tenzij anders wordt aangegeven. Wij vragen een bijdrage in de onkosten.

 

 

 

                      

Diensten Lezingen Vrouwenclub Terugblikken

 

Activiteiten

Home NPB Actueel Lid of vriend? Pastoraat Lichtvenster Nieuwsbrief Contact Links